24 juni 2021 22:19

Voorlopige oproepfunctie

Wat is een voorlopige oproepfunctie?

Met de voorlopige call-functie kan een emittent, meestal van converteerbare effecten, de emissie opvragen tijdens een niet-call-periode als een bepaalde prijsdrempel wordt bereikt.

Inzicht in voorlopige oproepfunctie

De voorlopige call-functie geeft een emittent het recht om de eerste aflossingsdatum te versnellen als de onderliggende gewone aandelen gedurende een langere periode op of boven een vooraf bepaald niveau worden verhandeld. Ze zijn bedoeld om een ​​emittent te beschermen tegen de gedwongen omzetting van bijvoorbeeld een converteerbare obligatie in gewone aandelen tegen een ongunstige prijs.

Een converteerbare obligatie kan bijvoorbeeld een voorlopige call van de uitgifte mogelijk maken als de onderliggende gewone aandelen gedurende 30 opeenvolgende dagen worden verhandeld tegen 120 procent van de conversieprijs. Dit percentage, of veelvoud, van de conversieprijs wordt de triggerprijs genoemd, omdat het de conversie activeert. Doorgaans zijn de voorwaarden van een voorlopige call 150 procent van de conversieprijs gedurende 20 opeenvolgende dagen.

Oproepbescherming is belangrijk voor beleggers omdat het de optionaliteit van de converteerbare obligatie garandeert, samen met een eventueel rendementsvoordeel ten opzichte van de onderliggende aandelen voor een vaste periode. Doorgaans geldt dat hoe langer de oproepbescherming duurt, hoe groter het voordeel voor beleggers is.

Er zijn twee soorten oproepbescherming: harde oproep en zachte oproep. De meeste converteerbare obligaties worden uitgegeven met een hard call-voorziening, die obligatiehouders beschermt tegen het opvragen van hun obligaties voordat een bepaalde tijd is verstreken. Tijdens de hard call-beschermingsperiode kan in geen geval een obligatie worden opgevraagd. Converteerbare obligaties kunnen een voorlopige soft call-functie hebben naast of in plaats van hard call-bescherming. Soft call voorlopige bescherming is wanneer de obligaties kunnen worden opgevraagd op voorwaarde dat de aandelenkoers van de onderliggende gewone aandelen boven een bepaald niveau ligt.

Belangrijkste leerpunten

  • Met de voorlopige call-functie kan een emittent, meestal van converteerbare effecten, de emissie opvragen tijdens een niet-call-periode als een bepaalde prijsdrempel wordt bereikt.
  • Voorlopige call-functie beschermt een uitgever tegen gedwongen om de conversie te honoreren tegen een prijs die ongunstig is.
  • Doorgaans zijn de voorwaarden van een voorlopige call 150 procent van de conversieprijs gedurende 20 opeenvolgende dagen.

Voors en tegens van voorlopige oproepfunctie

Beleggers moeten de voor- en nadelen van de call-functie van een effect zorgvuldig overwegen voordat ze beleggen:

Nadelen: een call-functie veroorzaakt onzekerheid over het al dan niet uitstaan ​​van een obligatie tot de vervaldatum is bereikt. Beleggers lopen het risico een obligatie te verliezen die een hogere rente betaalt wanneer de rente daalt en emittenten hun obligaties inroepen. Wanneer dit gebeurt, moeten beleggers doorgaans herbeleggen in effecten met een lagere opbrengst. Bovendien zullen oproepen over het algemeen de appreciatie van de prijs van een obligatie beperken, die anders naar verwachting zou stijgen wanneer de rentetarieven beginnen te dalen.

Voordelen: Obligaties met een call-functie plaatsen beleggers over het algemeen in een nadelige positie. Daarom bieden opvraagbare obligaties hogere opbrengsten dan niet-opvraagbare obligaties. Desalniettemin zijn hogere opbrengsten op zich niet altijd aantrekkelijk genoeg om investeerders te overtuigen om ze te kopen. Om de obligaties aantrekkelijker te maken, stellen emittenten de call-prijs van de obligatie dus vaak hoger vast dan de nominale waarde of hoofdsom van de uitgifte. Dit verschil tussen de belprijs en de hoofdsom is de belpremie.