24 juni 2021 23:43

SEC-formulier 424B2

Wat is SEC-formulier 424B2?

SEC-formulier 424B2 is het prospectusformulier dat een bedrijf moet indienen als het een primaire aanbieding van effecten op een vertraagde basis doet. Het is een belangrijk onderdeel van het proces van beursintroductie (IPO).

SEC-formulier 424B2 moet informatie bevatten over de nieuw uitgegeven effecten, inclusief de prijs die is vastgesteld voor de effecten en hun distributiemethode. Het doel van het formulier is om beleggers in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen over het al dan niet beleggen in de aangeboden effecten.

Belangrijkste leerpunten

  • SEC-formulier 424B2 is een van de vele formulieren die bedrijven moeten indienen bij het doen van een nieuw aanbod van effecten.
  • Het doel van SEC-formulier 424B2 is om informatie te verstrekken zoals de prijs van de aangeboden beveiliging en de distributiemethode.
  • Het wordt voorafgegaan door SEC-formulier S1, dat een algemeen overzicht van het aanbod geeft, inclusief de achtergrond van het bedrijf en zijn managementteam.
  • Andere methoden van fondsenwerving kunnen voor het bedrijf minder moeilijk zijn om te bereiken, maar halen ook vaak minder kapitaal op dan een succesvolle IPO.

SEC-formulier 424B2 begrijpen

Bedrijven zijn verplicht om SEC-formulier 424B2 in te dienen vanwege regel 424 (b) (2) van de Securities Act van 1933. Deze wet is in het leven geroepen om beleggers te beschermen door te eisen dat effectenemissies gedetailleerde informatie indienen bij de Securities and Exchange Commission (SEC) voordat nieuwe effecten aan het publiek worden verkocht.

SEC-formulier 424B2 maakt deel uit van een reeks vergelijkbare formulieren die beleggers op verschillende maar wederzijds ondersteunende manieren proberen te beschermen. Voorbeelden van deze formulieren en hun doeleinden zijn onder meer: SEC-formulier 424A (wijzigingen van eerder ingediende formulieren), SEC-formulier 424B1 (nieuwe informatie niet opgenomen in eerdere indieningen), SEC-formulier 424B3 (wezenlijke feiten of gebeurtenissen die zich voordeden na de vorige indiening), en SEC-formulier 425 (openbaarmakingen met betrekking tot voorgestelde of toekomstige fusietransacties).Naast SEC-formulier 424B2 zijn er vele andere openbaarmakingen en voorbereidingen die bedrijven moeten volgen om een ​​IPO uit te voeren. Andere bronnen van fondsenwerving, zoals lenen bij commerciële banken of het aantrekken van nieuwe particuliere investeerders, kunnen vanuit het perspectief van het bedrijf gemakkelijker zijn. Aan de andere kant brengen succesvolle IPO’s over het algemeen de grootste bedragen op en kunnen daarom de moeite waard zijn.

Voordat een bedrijf een beursintroductie onderneemt, moet het financiële documenten en andere cruciale informatie aan de SEC voorleggen om te worden beoordeeld door investeerders en andere belanghebbenden. SEC-formulier S-1 bevat algemene informatie, zoals de achtergrond en bedrijfsgeschiedenis van de uitgevende instelling en zijn managementteam, eventuele risico’s waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd en hoe het bedrijf van plan is de opgehaalde fondsen te gebruiken. In tegenstelling tot deze algemene informatie, wordt SEC-formulier 424B2 vaak gebruikt in het geval van een vertraagde aanbieding en worden transactiespecifieke gegevens, zoals de prijs van de openbare aanbieding (POP), openbaar gemaakt.