24 juni 2021 5:49

3C7

Wat is 3C7?

3C7 verwijst naar een deel van de Investment Company Act van 1940 dat particuliere fondsen die aan specifieke criteria voldoen, een uitzondering toestaat van bepaalde regelgeving van de Securities and Exchange Commission (SEC). 3C7 is een afkorting voor de 3 (c) (7) vrijstelling. De vrijstelling, gevonden in sectie 3 van de wet, luidt gedeeltelijk: 

Sectie 3
(3) (c) Niettegenstaande subsectie (a), is geen van de volgende personen een beleggingsmaatschappij in de zin van deze titel:
(7) (A) Elke uitgevende instelling waarvan de uitstaande effecten uitsluitend eigendom zijn van personen die, op het moment van verwerving van dergelijke effecten, gekwalificeerde kopers zijn, en die op dat moment niet doen en op dat moment niet voornemens zijn om een ​​openbare aanbieding van dergelijke effecten te doen.

Om in aanmerking te komen voor de 3C7-vrijstelling, moet het particuliere fonds aantonen dat het geen plannen heeft om een ​​beursintroductie (IPO) te doen en dat hun investeerders gekwalificeerde kopers zijn. Een gekwalificeerde koper is een hogere standaard dan een geaccrediteerde investeerder, aangezien het vereist dat de investeerders minimaal $ 5 miljoen aan investeringen hebben. Een particulier fonds is niet verplicht om door de Securities and Exchange Commission-registratie te gaan of doorlopende openbaarmaking te verstrekken.3C7-fondsen zijn ook vrijgesteld van de uitgifte van een prospectus waarin de investeringsposities openbaar worden uiteengezet.3C7-fondsen worden ook wel 3C7-bedrijven of 3 (c) (7) -fondsen genoemd.3 

Belangrijkste leerpunten

  • 3C7 of de 3 (c) (7) -vrijstelling verwijst naar de sectie Investment Company Act van 1940, die kwalificerende particuliere fondsen een vrijstelling van bepaalde SEC-voorschriften toestaat.
  • Particuliere fondsen mogen niet van plan zijn een IPO uit te geven en hun investeerders moeten gekwalificeerde aankopen zijn om in aanmerking te komen voor de 3C7-vrijstelling.
  • Er is geen maximumlimiet voor het aantal kopers van 3C7-fondsen.
  • In tegenstelling tot 3C7 doen 3C1-fondsen niet meer dan 100 geaccrediteerde investeerders.

3C7 begrijpen

3C7 is een van de twee vrijstellingen in de Investment Company Act van 1940 die hedgefondsen, durfkapitaalfondsen en andere private-equityfondsen gebruiken om SEC-beperkingen te vermijden. Hierdoor komen deze fondsen vrij om instrumenten als hefboomwerking en derivaten te gebruiken in een mate die de meeste beursgenoteerde fondsen niet kunnen. Dat gezegd hebbende, 3C7-fondsen moeten blijven voldoen om te kunnen blijven genieten van de vrijstelling van de wet van 1940.  Als een fonds niet meer aan de eisen voldoet door bijvoorbeeld investeringen van niet-gekwalificeerde kopers aan te nemen, zou het zichzelf openstellen voor handhavingsmaatregelen van de SEC en rechtszaken van zijn investeerders en alle andere partijen waarmee het contracten heeft. 

3C7-fondsen versus 3C1-fondsen

3C7-fondsen worden mogelijk gemaakt door hetzelfde deel van de wet van 1940 dat betrekking heeft op 3C1-fondsen, maar er zijn belangrijke verschillen tussen beide.3C7-fondsen nemen, zoals gezegd, investeringen van gekwalificeerde kopers, terwijl 3C1-fondsen werken met geaccrediteerde investeerders.  Dit betekent dat de investeerders in 3C7-fondsen worden gehouden aan een hogere vermogensmaatstaf dan die in 3C1-fondsen, wat de investor pool kan beperken waaruit een fonds hoopt geld op te halen. Dat gezegd hebbende, zijn de 3C1-fondsen gemaximeerd op in totaal 100 investeerders, waardoor het aantal investeerders dat het fonds kan opnemen uit de bredere pool waaruit ze mogen putten, wordt beperkt.  3C7-fondsen hebben geen vaste limiet.3C7-fondsen zullen echter in aanraking komen met de Securities Exchange Act van 1934 wanneer ze 2.000 investeerders bereiken, waardoor ze in wezen quasi-openbaar worden en openstaan ​​voor strengere SEC-controle.