24 juni 2021 6:40

Actuarieel tarief

Wat is een actuarieel tarief?

Een rekenrente is een schatting van de verwachte waarde van de toekomstige verliezen van een verzekeringsmaatschappij. Gewoonlijk wordt de schatting voorspeld op basis van historische gegevens en afweging van de betrokken risico’s. Nauwkeurige actuariële tarieven helpen verzekeringsmaatschappijen te beschermen tegen het risico van ernstige verzekeringstechnische verliezen die tot insolventie kunnen leiden.

Belangrijkste leerpunten

  • Actuariële tarieven zijn schattingen van toekomstige verliezen, doorgaans gebaseerd op historische verliezen.
  • Actuariële ratificatie wordt gebruikt om de laagste premie te bepalen die voldoet aan alle vereiste doelstellingen van een verzekeringsmaatschappij.  
  • De tarieven worden uitgedrukt als de prijs per verzekeringseenheid voor elke blootstellingseenheid. 
  • Actuariële tarieven worden periodiek herzien en aangepast.

Hoe actuariële tarieven werken

Actuariële tarieven worden uitgedrukt als een prijs per verzekeringseenheid voor elke blootstellingseenheid, die een eenheid van aansprakelijkheid of eigendom is met vergelijkbare kenmerken. In eigendoms- en ongevallenverzekeringsmarkten is de blootstellingseenheid bijvoorbeeld doorgaans gelijk aan $ 100 aan eigendomswaarde en wordt de aansprakelijkheid gemeten in $ 1.000 eenheden. Levensverzekeringen hebben ook blootstellingseenheden van $ 1.000. De verzekeringspremie is het tarief vermenigvuldigd met het aantal eenheden van bescherming dat wordt gekocht.

Over het algemeen wordt tijdens een herziening van een tarief eerst bepaald of de rekenrente moet worden aangepast. Een verwachte verlieservaring geeft de verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid om de minimumpremie te bepalen die vereist is om verwachte verliezen te dekken.

Vereisten voor actuariële tarieven

Het primaire doel van actuariële ratificatie is het bepalen van de laagste premie die voldoet aan alle vereiste doelstellingen van een verzekeringsmaatschappij. Een succesvolle rekenrente moet verliezen en kosten dekken en winst maken. Maar verzekeringsmaatschappijen moeten voor een bepaalde dekking ook concurrerende premies bieden. Bovendien hebben staten wetten die regelen wat verzekeringsmaatschappijen in rekening kunnen brengen, en dus wordt er bij het opstellen van de ratificatie rekening gehouden met zowel zakelijke als regelgevende druk.

Een belangrijk onderdeel van het proces van ratificatie is het in overweging nemen van elke factor die van invloed kan zijn op toekomstige verliezen en een premieprijsstructuur vast te stellen die lagere premies biedt aan groepen met een laag risico en hogere premies aan groepen met een hoog risico. Door lagere premies aan te bieden aan groepen met een laag risico, kan een verzekeringsmaatschappij die individuen aantrekken om zijn verzekeringspolissen te kopen, waardoor zijn eigen verliezen en kosten worden verlaagd, terwijl de verliezen en uitgaven voor concurrerende verzekeringsmaatschappijen (die dan moeten wedijveren om zaken van risicopools van individuen). Verzekeringsmaatschappijen geven geld uit aan actuariële studies om ervoor te zorgen dat ze rekening houden met elke factor die toekomstige verliezen betrouwbaar kan voorspellen.

Actuarissen richten zich op het uitvoeren van statistische analyses van verliezen uit het verleden, op basis van specifieke variabelen van de verzekerde. Variabelen die de beste prognoses opleveren, worden gebruikt om premies vast te stellen. In sommige gevallen biedt de historische analyse echter onvoldoende statistische rechtvaardiging om een ​​tarief vast te stellen, zoals voor een aardbevingsverzekering. In dergelijke gevallen wordt soms catastrofemodellering gebruikt, maar met minder succes.