24 juni 2021 6:40

Ad Infinitum

Wat is Ad Infinitum?

Ad infinitum is een Latijnse uitdrukking die “tot in het oneindige” betekent – met andere woorden, voor altijd. In de financiële wereld wordt de term geassocieerd met een  eeuwigheid, waarbij wordt aangenomen dat de betalingen die met vaste tussenpozen van een actief worden afgeleid, voor altijd en eeuwig doorgaan, of tot in het oneindige. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, hebben sommige financiële producten geen vervaldatum of vervaldatum. Ze worden dus perpetuïteiten genoemd en er wordt gezegd dat bepaalde reeksen geldstromen tot in het oneindige doorgaan.

Belangrijkste leerpunten

  • Sommige soorten financiële producten vervallen niet.
  • Ad infinitum is een Latijnse uitdrukking die ‘tot in het oneindige’ betekent en die helpt om niet-rijpende producten of oneindige geldstromen te karakteriseren.
  • Ad infinitum kan een andere uitdrukking zijn die in het bedrijfsleven wordt gebruikt om naar een eeuwigheid te verwijzen.

Inzicht in Ad Infinitum

Betalingen die tot in het oneindige worden ontvangen, kunnen een leven lang doorgaan. Het is echter belangrijk om te beseffen dat, vanwege de tijdswaarde van geld, de huidige waarde (dat wil zeggen de waarde van vandaag) van die betalingen die zeer ver weg zijn in de toekomst (zeg maar over 50 jaar) verwaarloosbaar is. De  contante waarde  van een gewone lijfrente (dwz een met een vast einde) van 50 jaar is dus niet veel lager dan die van een eeuwigdurend karakter waarvan de uitkeringen oneindig doorlopen.Er zijn enigszins verschillende financiële berekeningen die worden gebruikt voor het berekenen van de contante waarde van een gewone lijfrente en de contante waarde van een eeuwigdurende lijfrente.

Meer in het algemeen betekent de uitdrukking ad infinitum “eeuwig doorgaan, zonder beperking”. Deze definitie kan dus worden aangepast aan een aantal financiële contexten die worden gekenmerkt door een niet-beëindigend proces, een niet-beëindigend herhalend proces of een reeks instructies die “voor altijd” moeten worden herhaald. In de wiskunde is een dergelijke reeks niet ongebruikelijk. Het is dus een natuurlijke uitbreiding van de financiering, aangezien markten in toenemende mate computationeel zwaarder zijn geworden, vooral op het gebied van economie. Beleggingsstrategieën die gebruikmaken van algoritmen, machine learning en big data veranderen regelmatig in oneindige loops die oneindig doorgaan.

Binnen de financiële wereld, en vooral bij de verkoop en marketing van investeringsproducten, kan ad infinitum weer opduiken, maar dan in een sarcastische of cynische context. Veel strategen die naar informatie hunkeren maar alleen meer van hetzelfde krijgen, betreuren bijvoorbeeld vaak dat de markt bepaalde trends ‘ad infinitum’ hyperanalyseert. Het zou bijvoorbeeld niet ongebruikelijk zijn om iemand te horen opmerken hoe bepaalde nieuwsuitzendingen via de kabel ”  ad infinitum over ETF’s praten  “.

Voorbeelden van Ad Infinitum

De velden wiskunde en financiën bevatten veel voorbeelden van reeksen die tot in het oneindige doorgaan. De cijfers die pi vormen, gaan bijvoorbeeld oneindig door. De gewone numerieke reeks die begint met “1, 2, 3, 4…”, gaat tot in het oneindige door. De omtrek van een fractal kan oneindig worden herhaald. Verzekeringsmaatschappijen verkopen lijfrenteproducten die beleggers een oneindige cashflow bieden.

Het concept van ad infinitum komt ook voor in andere disciplines, zoals bij de bespreking van het probleem van oneindige regressie in de epistemologie. Klassiek wordt dit probleem geïllustreerd met het gezegde ‘Het is de schildpad helemaal naar beneden’, wat verwijst naar het mythologische geloof in een wereldschildpad die de wereld op zijn rug draagt ​​en op zijn beurt op de rug van een andere, grotere schildpad staat, die op zijn beurt op de rug van een andere, nog grotere schildpad staat, enzovoort.

Het kinderliedje, ‘The Song That Never Ends’, van het televisieprogramma  Lamb-Chop’s Play Along,  is een ander voorbeeld van een oneindig iteratief fenomeen. Tot grote ergernis van ouders over de hele Engelssprekende wereld, bestaat “The Song That Never Ends” uit een enkel couplet dat tot in het oneindige wordt herhaald.