24 juni 2021 6:47

Voorschot gefinancierd pensioenplan

Wat is een vooraf gefinancierd pensioenplan?

Een vervroegd gefinancierd pensioenplan wordt gelijktijdig met de door werknemers opgebouwde vergoedingen gefinancierd. Dit geld wordt ruim voordat werknemers met pensioen gaan opzij gezet en verantwoord. Vooruitbetaalde pensioenregelingen zijn over het algemeen toegezegde bijdrageregelingen en zijn volledig gefinancierd.

Er zijn verschillende manieren waarop deze plannen kunnen worden gefinancierd. In één scenario draagt ​​alleen de werkgever de financieringslast van het plan. In een andere kan het plan worden gefinancierd door zowel de werkgever als de werknemer, vergelijkbaar met een  401 (k) of  403 (b) pensioenoptie.

Belangrijkste leerpunten

  • Niet-gefinancierde pensioenregelingen worden vaak opgezet door overheden of bedrijven om werknemers een omslagstelsel te bieden.
  • Vooraf gefinancierde pensioenregelingen brengen niet zoveel financiële risico’s met zich mee als niet-gefinancierde pensioenregelingen.
  • Vooraf gefinancierde pensioenregelingen zijn vergelijkbaar met traditionele 403 (b) of 401 (k) pensioenregelingen en worden beschouwd als toegezegde bijdrageregelingen.

Hoe een vooraf gefinancierd pensioenplan werkt

Een vervroegd gefinancierd pensioenplan heeft voldoende liquide middelen om al zijn verplichtingen te dekken, inclusief alle toekomstige betalingen aan begunstigden. Dit type pensioenplan komt niet alleen ten goede aan werknemers die verwachten de volledige toewijzing van hun pensioenuitkeringen te ontvangen, maar helpt bedrijven ook om veel van de kosten en risico’s te elimineren die gepaard gaan met meer traditionele pensioenregelingen. 

Dit type  pensioenregeling geeft  precies aan wat de voordelen zullen zijn bij pensionering, en werkgevers betalen gaandeweg vaste bijdragen. Dit betekent dat bedrijven effectief kunnen toevoegen aan het plan terwijl ze bezig zijn, wat betekent dat werknemers die het bedrijf verlaten voordat ze de vooraf bepaalde tijd hebben bereikt om met pensioen te gaan, nog steeds van de voordelen van het pensioenplan kunnen profiteren.

Wanneer bedrijven hun pensioenregelingen vooraf volledig financieren, betekent dit dat werknemers erop kunnen rekenen dat er voldoende vermogen beschikbaar is om hun opgebouwde uitkeringen te dekken.Met een vervroegd gefinancierd pensioenplan kunnen werkgevers de vruchten plukken van hun pensioen zonder dat ze bang hoeven te zijn dat de pensioenplannen na pensionering niet beschikbaar zullen zijn.

Een vooraf gefinancierd pensioenplan versus een niet-gefinancierd pensioenplan

Wanneer werkgevers een pensioenplan aanbieden, kunnen ze plannen voor de verwachte financiële behoeften van het pensioenplan, regelmatig een bepaald bedrag opzij zetten en het geld investeren om, idealiter, het fonds te laten groeien.

Omgekeerd kiezen bepaalde werkgevers ervoor om het pensioenplan uit de lopende inkomsten te financieren. Het niet- gefinancierde pensioenplan  isdaarentegen een door de werkgever beheerd pensioenplan dat het huidige inkomen  vande werkgever gebruikt om pensioenbetalingen te financieren wanneer deze nodig zijn.  Dit type regeling maakt gebruik van actuariële veronderstellingen om de periodieke bijdragen aan de regeling te bepalen. 

Een niet-gefinancierd pensioenplan brengt veel meer financiële risico’s met zich mee, evenals operationeel risico, voor de gepensioneerde en de werkgever dan het vervroegde gefinancierde pensioenplan. Beiden kunnen onderhevig zijn aan investeringsrisico’s als het bedrijf financieel een moeilijke periode doormaakt. In bepaalde situaties, hetzij als gevolg van operationele problemen van de kant van het bedrijf of vanwege een bredere marktdynamiek, is het mogelijk dat de gepensioneerde niet in staat is om het juiste premiepercentage te handhaven om ervoor te zorgen dat aan de pensioenverplichtingen wordt voldaan.