24 juni 2021 8:34

Zwarte zwaan

Wat is een zwarte zwaan?

Een zwarte zwaan is een onvoorspelbare gebeurtenis die verder gaat dan normaal van een situatie wordt verwacht en mogelijk ernstige gevolgen heeft. Black Swan-evenementen worden gekenmerkt door hun extreme zeldzaamheid, ernstige impact en de wijdverbreide aandrang die ze achteraf duidelijk waren.

Belangrijkste leerpunten

  • Een zwarte zwaan is een uiterst zeldzame gebeurtenis met ernstige gevolgen. Het kan niet van tevoren worden voorspeld, hoewel velen achteraf ten onrechte beweren dat het voorspelbaar had moeten zijn.
  • Black Swan-evenementen kunnen catastrofale schade aan een economie toebrengen door een negatieve invloed te hebben op markten en investeringen, maar zelfs het gebruik van robuuste modellen kan een black swan-evenement niet voorkomen.
  • Het vertrouwen op standaard prognosetools kan de kwetsbaarheid voor zwarte zwanen niet voorspellen en mogelijk vergroten door risico’s te verspreiden en valse beveiliging te bieden.

,

Een zwarte zwaan begrijpen

De term werd gepopulariseerd door Nassim Nicholas Taleb, een hoogleraar financiën, schrijver en voormalig Wall Street-handelaar. Taleb schreef over het idee van een financiële crisis van 2008. Taleb voerde aan dat, omdat zwarte zwaangebeurtenissen onmogelijk te voorspellen zijn vanwege hun extreme zeldzaamheid, maar toch catastrofale gevolgen hebben, het belangrijk is dat mensen altijd aannemen dat een zwarte zwaangebeurtenis een mogelijkheid is, wat het ook mag zijn, en dat ze proberen dienovereenkomstig te plannen. Sommigen zijn van mening dat diversificatie enige bescherming kan bieden wanneer zich een zwarte zwaangebeurtenis voordoet.

Taleb gebruikte later de financiële crisis van 2008 en het idee van zwarte zwaangebeurtenissen om te beweren dat als een kapot systeem faalt, het het in feite versterkt tegen de catastrofe van toekomstige zwarte zwaangebeurtenissen. Hij voerde ook aan dat omgekeerd een systeem dat wordt gestut en geïsoleerd van risico’s uiteindelijk kwetsbaarder wordt voor catastrofale verliezen in het licht van zeldzame, onvoorspelbare gebeurtenissen.

Taleb beschrijft een zwarte zwaan als een gebeurtenis die 1) zo zeldzaam is dat zelfs de mogelijkheid dat hij zich voordoet onbekend is, 2) een catastrofale impact heeft wanneer hij zich voordoet, en 3) achteraf wordt uitgelegd alsof het werkelijk voorspelbaar is.

Voor uiterst zeldzame gebeurtenissen stelt Taleb dat de standaardinstrumenten van waarschijnlijkheid en voorspelling, zoals de normale verdeling, niet van toepassing zijn omdat ze afhankelijk zijn van een grote populatie en steekproefomvang uit het verleden die per definitie nooit beschikbaar zijn voor zeldzame gebeurtenissen. Extrapoleren, met behulp van statistieken op basis van waarnemingen van gebeurtenissen uit het verleden, is niet nuttig voor het voorspellen van zwarte zwanen, en zou ons er zelfs kwetsbaarder voor kunnen maken.

Het laatste belangrijke aspect van een zwarte zwaan is dat waarnemers, als historisch belangrijke gebeurtenis, het achteraf willen uitleggen en speculeren over hoe het had kunnen worden voorspeld. Dergelijke retrospectieve speculatie helpt echter niet echt om toekomstige zwarte zwanen te voorspellen, aangezien deze van alles kunnen zijn, van een kredietcrisis tot een oorlog.

Voorbeelden van eerdere Black Swan-evenementen

De crash van de Amerikaanse huizenmarkt tijdens de financiële crisis van 2008 is een van de meest recente en bekende zwarte zwaangebeurtenissen. Het effect van de crash was catastrofaal en wereldwijd, en slechts enkele uitschieters waren in staat om te voorspellen dat het zou gebeuren.

Ook in 2008 had Zimbabwe het ergste geval van hyperinflatie in de 21e eeuw met een piekinflatie van meer dan 79,6 miljard procent. Een inflatie van dat bedrag is bijna niet te voorspellen en kan een land gemakkelijk financieel ruïneren.

De dotcom-zeepbel van 2001 is een andere zwarte zwaangebeurtenis die overeenkomsten vertoont met de financiële crisis van 2008. Amerika kende een snelle economische groei en een toename van de particuliere rijkdom voordat de economie catastrofaal instortte. Omdat internet qua commercieel gebruik nog in de kinderschoenen stond, investeerden verschillende investeringsfondsen in technologiebedrijven met te hoge waarderingen en zonder markttractie. Toen deze bedrijven failliet gingen, werden de fondsen hard geraakt en werd het neerwaartse risico afgewenteld op de investeerders. De digitale grens was nieuw, dus het was bijna onmogelijk om de ineenstorting te voorspellen.

Nog een voorbeeld: het voorheen succesvolle hedgefonds Long-Term Capital Management (LTCM) werd in 1998 de grond in geslagen als gevolg van het rimpeleffect veroorzaakt door de wanbetaling van de Russische overheid, iets wat de computermodellen van het bedrijf niet hadden kunnen voorspellen.