24 juni 2021 11:51

Ontslagclausule

Wat is een ontbindingsclausule?

Een afkoopclausule is een hypotheekbepaling die aangeeft dat de lener de eigendom van het onroerend goed krijgt zodra aan alle hypotheekbetalingsvoorwaarden is voldaan.

Hoe de ontbindingsclausule werkt

Afsplitsingsclausules zijn gebaseerd op het concept van afsplitsing, waarbij een akte of contract teniet wordt gedaan. Over het algemeen is een ontbindingsclausule in de meeste staten niet nodig of vereist.

In het algemeen kan het worden gebruikt om de uiteindelijke procedures samen te vatten in een hypotheeklening met een onroerend goed als onderpand, bijvoorbeeld wanneer u een huis of een gebouw koopt.

Belangrijkste leerpunten

  • Een afkoopclausule is een hypotheekbepaling die ervan uitgaat dat de lener, zodra de hypotheekbetalingen zijn voldaan, het eigendomsrecht op het onroerend goed krijgt.
  • Afsplitsing speelt een rol wanneer een hypotheek volledig is afbetaald.
  • Wanneer een lener het einde van zijn lening bereikt, wordt het eigendomsrecht overgedragen van de lener naar de uitlener.
  • Over het algemeen is een ontbindingsclausule niet nodig, aangezien dit de standaardprocedure is voor het aflopen van de lening, hoewel er uitzonderingen zijn.

Afkoop van hypotheekcontracten

Uiteindelijk vindt afsplitsing plaats wanneer een lener alle hypotheekbetalingen op zijn lening voltooit en niets meer verschuldigd is aan de geldschieter. Gedekte hypotheekleningscontracten hebben gedetailleerde procedures voor het beheer van onderpandrechten gedurende de hele lening en bij aflossing ervan.

Beveiligde eigendomsrechten

Een lener die is goedgekeurd voor een gedekte hypotheeklening, moet akkoord gaan met de voorwaarden van het hypotheekcontract, waaronder de toewijzing van de onderpandrechten. Bij een beveiligde hypotheeklening zijn twee documenten essentieel voor de kredietverstrekker om het onderpand veilig te stellen. Het eerste document is een pandrecht, dat in de meeste hypotheekleningen wordt gebruikt.

Hoe een pandrecht werkt

Het pandrecht is het document dat de geldschieter het recht geeft om beslag te leggen op het gedekte onderpand. Het pandrecht moet worden geperfectioneerd door te worden geregistreerd bij de juiste overheidsinstantie.Met een pandrecht kan een geldschieter snel goedkeuring krijgen van de rechtbank om een ​​lener op de hoogte te stellen van het voornemen om eigendommen in beslag te nemen als er een wanbetaling is opgetreden.

Bij een hypothecaire lening behoudt een geldschieter ook het eigendom van het onroerend goed gedurende de hele lening via de documentatie over de titel. Wanneer de gedekte hypotheeklening is goedgekeurd en afgesloten, wordt het eigendom van het gedekte onderpand overgedragen aan de geldschieter, die moet worden gedocumenteerd en vastgelegd op de titel.

Wanneer u uw hypotheek afbetaalt

Afsplitsing vindt plaats wanneer de hypotheek is betaald en aan alle voorwaarden van de lening is voldaan. Wanneer een lener al zijn betalingen betaalt en het einde van zijn lening bereikt, wordt het eigendomsrecht door de uitlener overgedragen aan de lener.

Over het algemeen is een ontbindingsclausule niet nodig, aangezien dit de standaardprocedure is voor het aflopen van de lening; in sommige gevallen kunnen de ontbindingsclausules echter de laatste processen voor eigendomsoverdracht en looptijd van de lening aangeven.

Speciale overwegingen

In sommige situaties kunnen ontbindende clausules ook worden gebruikt voor het overdragen van alternatieve zekerheden. In het bijzonder kan een lener een afkoopclausule opnemen als hij van plan is alternatieve activa op te bouwen die hij op een bepaald moment tijdens de lening zou willen vervangen voor het onderpand voor onroerend goed.

Dit type afkoopclausule zou de lener in staat kunnen stellen eigendomsrecht te verkrijgen vóór het verstrijken van de lening door alternatief onderpand in te ruilen voor het gedekte onderpand voor onroerend goed. Alternatief onderpand dat mogelijk beschikbaar is voor gebruik in deze situatie, kan onder meer bestaan ​​uit beleggingen in effecten, geldmarktrekeningen of andere beleggingsactiva.