24 juni 2021 22:28

Gekwalificeerde institutionele plaatsing (QIP)

Wat is een gekwalificeerde institutionele plaatsing (QIP)

Een gekwalificeerde institutionele plaatsing (QIP) is in wezen een manier voor beursgenoteerde ondernemingen om kapitaal aan te trekken zonder juridische papieren te hoeven indienen bij marktregulatoren. Het komt veel voor in India en andere Zuidoost-Aziatische landen. De Securities and Exchange Board of India  (SEBI) heeft de regel opgesteld om te voorkomen dat bedrijven afhankelijk worden van buitenlandse kapitaalmiddelen.

Belangrijkste leerpunten

  • Gekwalificeerde institutionele plaatsingen (QIPS) zijn een manier om aandelen aan het publiek uit te geven zonder aan de norm te voldoen.
  • QIP’s volgen in plaats daarvan een lossere reeks voorschriften, maar waar allottees strenger zijn gereguleerd.
  • De praktijk wordt vooral gebruikt in India en andere Zuidoost-Aziatische landen.
  • QIP’s zijn gemaakt om de afhankelijkheid van buitenlandse middelen voor het aantrekken van kapitaal te vermijden.
  • Gekwalificeerde institutionele kopers (QIB’s) zijn de enige entiteiten die QIP’s mogen kopen.

Hoe een gekwalificeerde institutionele plaatsing (QIP) werkt

Een gekwalificeerde institutionele plaatsing (QIP) was aanvankelijk een aanduiding van een effectenemissie door de Securities and Exchange Board of India (SEBI). De QIP stelt een in India genoteerd bedrijf in staat kapitaal aan te trekken van de binnenlandse markten zonder de noodzaak om voorafgaand aan de uitgifte een aanvraag in te dienen bij marktregulatoren. De SEBI beperkt bedrijven om alleen geld in te zamelen door effecten uit te geven.  

De SEBI publiceerde de richtlijnen voor deze unieke manier van Indiase financiering op 8 mei 2006. De belangrijkste reden voor het ontwikkelen van QIP’s was om te voorkomen dat India te veel afhankelijk zou zijn van buitenlands kapitaal om zijn economische groei te financieren.

Vóór het QIP was er een groeiende bezorgdheid van Indiase toezichthouders dat hun binnenlandse bedrijven te gemakkelijk toegang kregen tot internationale financiering via  Amerikaanse certificaten van aandelen (ADR’s), converteerbare obligaties in vreemde valuta (FCCB’s) en wereldwijde certificaten van aandelen (GDR), in plaats van in India gevestigde bedrijven. kapitaalbronnen. De autoriteiten stelden de QIP-richtlijnen voor om Indiase bedrijven aan te moedigen om in eigen land geld in te zamelen in plaats van buitenlandse markten aan te boren.

QIP’s zijn om een ​​aantal redenen nuttig. Het gebruik ervan bespaart tijd omdat de uitgifte van QIP’s en de toegang tot kapitaal veel sneller is dan via een vervolg openbare aanbieding (FPO). De snelheid komt doordat QIP’s veel minder wettelijke regels en voorschriften moeten volgen, waardoor ze veel kostenefficiënter zijn. Verder zijn er minder juridische kosten en zijn er geen kosten om in het buitenland te noteren. 

In India hebben 47 bedrijven samen Rs 551 miljard ($ 8 miljard) opgehaald via QIP’s in het fiscale jaar 2018. Dit cijfer is het hoogste ooit in een boekjaar. Begin 2019 handelden 30 van die 47 QIP’s echter onder hun oorspronkelijke uitgifteprijs.

Reglement voor een Gekwalificeerde Instellingsplaatsing (QIP)

Om toegelaten te worden tot verhoging kapitaal door middel van een QIP, moet een onderneming worden genoteerd aan een toegewezen aandelen.

Er zijn ook regels voor het aantal allottees op een QIP, afhankelijk van de specifieke factoren binnen een issue. Bovendien mag geen enkele allottee meer dan 50% van de totale schulduitgifte bezitten. Bovendien mogen allottees op geen enkele manier verband houden met de initiatiefnemers van de kwestie. Verschillende andere voorschriften bepalen wie al dan niet QIP-effectenemissies mag ontvangen. 

Gekwalificeerde institutionele plaatsingen (QIP’s) en gekwalificeerde institutionele kopers (QIB’s) 

De enige partijen die in aanmerking komen om QIP’s te kopen, zijn  gekwalificeerde institutionele kopers (QIB’s), die geaccrediteerde beleggers zijn, zoals gedefinieerd door het bestuursorgaan voor effecten en beurzen dat het voorzit. Deze beperking is te wijten aan de perceptie dat QIB’s instellingen zijn met expertise en financiële macht die hen in staat stellen kapitaalmarkten op dat niveau te evalueren en eraan deel te nemen, zonder de juridische garanties van een vervolg openbaar bod (FPO).