24 juni 2021 15:27

Operationele hefboomwerking en financiële hefboomwerking

Zowel investeerders als bedrijven maken gebruik van hefboomwerking (geleend kapitaal) wanneer ze proberen een hoger rendement op hun activa te genereren. Het gebruik van hefboomwerking is echter geen garantie voor succes, en mogelijke buitensporige verliezen zijn waarschijnlijker bij posities met een hoge hefboomwerking.

Hefboomwerking wordt gebruikt als financieringsbron bij het investeren om de activabasis van een bedrijf uit te breiden en rendement op investeringsstrategie. Hefboomwerking kan ook verwijzen naar de hoeveelheid schuld die een bedrijf gebruikt om activa te financieren. Als een bedrijf wordt beschreven als een bedrijf met een hoge schuldenlast, heeft het bedrijf meer schulden dan eigen vermogen.

Voor bedrijven kunnen twee basistypen van hefboomwerking worden gebruikt: operationele hefboomwerking en financiële hefboomwerking.

Belangrijkste leerpunten

  • Bedrijven gaan schulden aan, ook wel leverage genoemd, om activiteiten en groei te financieren als onderdeel van hun kapitaalstructuur.
  • Schulden zijn vaak gunstig voor het uitgeven van eigen vermogen, maar te veel schulden kunnen het risico op wanbetaling of zelfs faillissement vergroten.
  • Operationele hefboomwerking en financiële hefboomwerking zijn twee belangrijke maatstaven die beleggers moeten analyseren om inzicht te krijgen in de relatieve hoeveelheid schuld die een bedrijf heeft en of ze deze kunnen aflossen.

Operationele hefboomwerking

Operationele hefboomwerking is het resultaat van verschillende combinaties van vaste kosten en variabele kosten. Met name de verhouding tussen vaste en variabele kosten die een bedrijf gebruikt, bepaalt de hoeveelheid operationele hefboomwerking. Een bedrijf met een grotere verhouding tussen vaste en variabele kosten zou meer operationele hefboomwerking gebruiken.

Als de variabele kosten van een bedrijf hoger zijn dan de vaste kosten, gebruikt het bedrijf minder operationele hefboomwerking. Hoe een bedrijf omzet maakt, is ook een factor in hoeveel hefboomwerking het gebruikt. Een bedrijf met weinig verkopen en hoge marges heeft een hoge hefboomwerking. Aan de andere kant heeft een bedrijf met een hoog verkoopvolume en lagere marges minder hefboomwerking.

Hoewel ze met elkaar verbonden zijn omdat beide betrekking hebben op lenen, zijn hefboomwerking en marge verschillend. Terwijl hefboomwerking het aangaan van schulden is, is marge  schuld of geleend geld dat een bedrijf gebruikt om in andere financiële instrumenten te beleggen. Met een margin-rekening kan een belegger bijvoorbeeld geld lenen tegen een vaste rente om effecten, opties of futures-contracten te kopen in de verwachting dat er substantieel hoge rendementen zullen zijn.

Financiële hefboomwerking

Financiële hefboomwerking ontstaat wanneer een bedrijf besluit het merendeel van zijn activa te financieren door schulden aan te gaan. Bedrijven doen dit wanneer ze niet in staat zijn om voldoende kapitaal aan te trekken door aandelen op de markt uit te geven om aan hun zakelijke behoeften te voldoen. Als een bedrijf kapitaal nodig heeft, zal het op zoek zijn naar leningen, kredietlijnen en andere financieringsmogelijkheden.

Wanneer een bedrijf schulden aangaat, wordt die schuld een verplichting in de boeken en moet het bedrijf rente over die schuld betalen. Een bedrijf zal alleen aanzienlijke schulden aangaan als het denkt dat het rendement op activa (ROA) hoger zal zijn dan de rente op de lening.

Uitkomsten

Een bedrijf dat opereert met zowel een hoge operationele als financiële hefboomwerking kan een risicovolle investering zijn. Een hoge operationele hefboomwerking houdt in dat een bedrijf weinig omzet, maar met hoge marges. Dit kan aanzienlijke risico’s met zich meebrengen als een bedrijf toekomstige verkopen onjuist voorspelt. Als een toekomstige verkoopprognose iets hoger is dan de werkelijke, kan dit leiden tot een enorme discrepantie tussen de werkelijke en gebudgetteerde cashflow, wat een aanzienlijk effect zal hebben op het toekomstige operationele vermogen van een bedrijf.

Het grootste risico dat voortvloeit uit een hoge financiële hefboomwerking doet zich voor wanneer het rendement op ROA van een bedrijf niet hoger is dan de rente op de lening, wat het rendement op het eigen vermogen en de winstgevendheid van een bedrijf aanzienlijk vermindert.