24 juni 2021 18:21

Zijn hoogrentende obligaties veilig?

Hoewel ze worden beschouwd als risicovolle beleggingen, high-yield obligaties-algemeen bekend als junk bonds niet moge verdienen de negatieve reputatie die nog steeds klampt zich vast aan hen. In feite kan de toevoeging van deze risicovolle obligaties aan een portefeuille het algehele portefeuillerisico zelfs verminderen wanneer dit wordt beschouwd binnen het klassieke kader van diversificatie en activaspreiding.

Laten we eens nader bekijken wat hoogrentende obligaties zijn, wat ze riskant maakt en waarom u ze misschien in uw beleggingsstrategie wilt opnemen. Hoogrentende obligaties zijn beschikbaar voor beleggers als individuele uitgiften, via hoogrentende onderlinge fondsen en als junk bond exchange-traded funds (ETF’s).

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

  • Hoogrentende obligaties bieden een hoger langetermijnrendement dan obligaties van beleggingskwaliteit, betere bescherming tegen faillissementen dan aandelen en voordelen voor de diversificatie van de portefeuille.
  • Helaas heeft de spraakmakende val van “Junk Bond King” Michael Milken de reputatie van hoogrentende obligaties als beleggingscategorie geschaad.
  • Hoogrentende obligaties hebben te maken met hogere wanbetalingspercentages en meer volatiliteit dan obligaties van beleggingskwaliteit, en ze lopen meer renterisico dan aandelen.
  • Schulden uit opkomende markten en converteerbare obligaties zijn de belangrijkste alternatieven voor hoogrentende obligaties in de categorie met hoge risico’s.
  • Voor de gemiddelde belegger zijn beleggingsfondsen met een hoog rendement en ETF’s de beste manieren om in rommelobligaties te beleggen.

Inzicht in hoogrentende obligaties

Over het algemeen wordt een hoogrentende obligatie gedefinieerd als een schuldverplichting met een obligatierating van Ba ​​of lager volgens Moody’s of BB of lager op de schaal van Standard & Poor’s.  Behalve dat ze in de volksmond bekend staan ​​als ‘junk bonds’, worden ze ook ‘onder beleggingskwaliteit’ genoemd. Lage beoordelingen betekenen dat de financiële situatie van het bedrijf wankel is. De kans dat het bedrijf rentebetalingen mist of in gebreke blijft, is dus groter dan die van emittenten van obligaties van beleggingskwaliteit.

Een obligatieclassificatie onder beleggingskwaliteit betekent niet noodzakelijk dat een bedrijf slecht wordt beheerd of zich schuldig maakt aan fraude. Veel fundamenteel gezonde bedrijven komen in verschillende stadia in financiële moeilijkheden. Een slecht winstjaar of een tragische reeks gebeurtenissen kan ertoe leiden dat de schuldverplichtingen van een bedrijf worden verlaagd. Enkele van de topbedrijven in de S&P 500 hebben de vernedering geleden dat hun obligaties werden gedegradeerd tot “junk” -status. In 2019 verlaagde Moody’s bijvoorbeeld de schuld van auto-icoon Ford tot onder investment-grade.

Het omgekeerde kan ook gebeuren. De obligaties die zijn uitgegeven door een jong of nieuw beursgenoteerd bedrijf kunnen een lage rating hebben omdat het bedrijf nog geen lange staat van dienst heeft of financiële resultaten moet evalueren.

Wat de reden ook is, als je als minder kredietwaardig wordt beschouwd, isgeld lenen voor deze bedrijven duurder. Ze moeten meer rente betalen over hun schuld, net zoals mensen met een lage kredietscore vaak een hogere APR op hun creditcard betalen. Daarom worden ze hoogrentende obligaties genoemd. Ze bieden hogere rentetarieven vanwege de extra risico’s.3

Voordelen van hoogrentende obligaties

Hogere opbrengsten

Als gevolg van de gestegen rentetarieven hebben hoogrentende beleggingen over het algemeen een beter rendement opgeleverd dan obligaties van beleggingskwaliteit. Hoogrentende obligaties hebben op de lange termijn ook een hoger rendement dan cd’s en staatsobligaties. Als u op zoek bent naar een hoger rendement binnen uw vastrentende portefeuille, houd daar dan rekening mee. Het belangrijkste voordeel van hoogrentende obligaties is inkomen.

Bescherming tegen faillissementen

Veel beleggers zijn zich er niet van bewust dat schuldbewijzen een voordeel hebben boven aandelenbeleggingen als een bedrijf failliet gaat. Mocht dit gebeuren, dan zouden obligatiehouders eerst worden betaald tijdens het liquidatieproces, gevolgd door preferente aandeelhouders en ten slotte gewone aandeelhouders. Deze extra veiligheid kan waardevol blijken om uw portefeuille te beschermen tegen aanzienlijke verliezen, waardoor de schade door wanbetalingen wordt verminderd.

Diversificatie

De prestaties van hoogrentende obligaties correleren niet exact met obligaties of aandelen van beleggingskwaliteit. Omdat hun opbrengsten hoger zijn dan obligaties van beleggingskwaliteit, zijn ze minder kwetsbaar voor renteschommelingen. Dit geldt vooral bij lagere kredietkwaliteitsniveaus, en hoogrentende obligaties zijn vergelijkbaar met aandelen omdat ze vertrouwen op de kracht van de economie. Vanwege deze lage correlatie kan het toevoegen van hoogrentende obligaties aan uw portefeuille een uitstekende manier zijn om het algehele portefeuillerisico te verminderen.

Hoogrentende obligaties kunnen een tegenwicht vormen voor activa die gevoeliger zijn voor renteschommelingen of algemene trends op de aandelenmarkt. Zo verloren hoogrentende obligaties als groep veel minder dan aandelen tijdens de financiële crisis in 2008. Ze stegen ook in prijs doordat langlopende schatkistobligaties in 2009 daalden, en hoogrentende obligatiefondsen presteerden over het algemeen beter dan aandelen tijdens dat marktherstel..

De slechte reputatie van hoogrentende obligaties

Als ze zoveel plussen hebben, waarom worden hoogrentende obligaties dan bespot als rotzooi? Helaas heeft de spraakmakende val van “Junk Bond King” Michael Milken de reputatie van hoogrentende obligaties als beleggingscategorie geschaad.

In de jaren tachtig verwierf Michael Milken – destijds een directeur bij investeringsbank Drexel Burnham Lambert Inc. – bekendheid vanwege zijn werk op Wall Street. Hij breidde het gebruik van hoogrentende schulden aanzienlijk uit bij fusies en overnames (M&A), wat op zijn beurt de hausse op het gebied van leveraged buyout’s voedde. Milken verdiende miljoenen dollars voor zichzelf en zijn firma in Wall Street door zich te specialiseren in obligaties uitgegeven door gevallen engelen. Gevallen engelen zijn eens gezonde bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeerden waardoor hun kredietwaardigheid daalde.

In 1989 beschuldigde Rudolph Giuliani Milken op grond van de RICO-wet met 98 tellingen van afpersing en fraude. Na een gerechtelijk akkoord diende hij 22 maanden in de gevangenis en betaalde meer dan $ 600 miljoen aan boetes en civiele schikkingen.

Tegenwoordig zullen velen op Wall Street bevestigen dat de negatieve perceptie van rommelobligaties blijft bestaan ​​vanwege de twijfelachtige praktijken van Milken en andere hoogvliegende financiers zoals hij.

Risico’s van hoogrentende obligaties

Standaard risico

Hoogrentende beleggingen hebben ook hun nadelen, en beleggers moeten de hogere volatiliteit en het Fitch Ratings zijn de wanbetalingen van hoogrentende obligaties in de VS in 2017 gedaald tot 1,8%. De stijgende schuldenlast van bedrijven over de hele wereld bezorgt echter veel analisten en economen. De wanbetalingspercentages voor hoogrentende obligaties in de VS bereikten 14% tijdens de laatste recessie in 2009 en zullen hoogstwaarschijnlijk weer stijgen tijdens de volgende neergang.

Houd er rekening mee dat standaardtarieven voor beleggingsfondsen met een hoog rendement gemakkelijk door managers kunnen worden gemanipuleerd. Ze hebben de flexibiliteit om obligaties te dumpen voordat ze in gebreke blijven en deze te vervangen door nieuwe obligaties.

Hoe kunt u het wanbetalingspercentage van een hoogrentend fonds nauwkeuriger inschatten? U kunt kijken wat er is gebeurd met het totale rendement van het fonds tijdens eerdere recessies. Als de omzet van het fonds extreem hoog is (meer dan 200%), kan dit een aanwijzing zijn dat obligaties die bijna in gebreke blijven, regelmatig worden vervangen. U kunt ook kijken naar de gemiddelde kredietkwaliteit van het fonds als indicator. Dit kan u laten zien of het merendeel van de obligaties die worden aangehouden, net onder beleggingskwaliteit zijn, namelijk BB of B op de schaal van Standard & Poor’s. Als het gemiddelde CCC of CC is, dan is het fonds zeer speculatief omdat D een wanbetaling aangeeft.Houd er rekening mee dat standaardtarieven voor beleggingsfondsen met een hoog rendement gemakkelijk door managers kunnen worden gemanipuleerd.

Renterisico

Een andere valkuil van hoogrentende beleggingen is dat een zwakke economie en stijgende rentetarieven de rendementen kunnen verslechteren. Als u in het verleden ooit in obligaties heeft belegd, bent u waarschijnlijk bekend met de omgekeerde relatie tussen obligatiekoersen en rentetarieven. Naarmate de rentetarieven stijgen, zullen de obligatiekoersen dalen. Hoewel ze minder gevoelig zijn voor korte rentetarieven, volgen rommelobligaties nauwgezet de lange rentetarieven. Na een lange periode van stabiliteit die de hoofdinvesteringen van investeerders intact hield, verhoogde de Federal Reserve de rentetarieven in 2017 en 2018 herhaaldelijk. De Fed draaide echter zijn koers om en verlaagde de rentetarieven in 2019, wat leidde tot winsten op de obligatiemarkt.

Tijdens een bullmarktrun zou u kunnen ontdekken dat hoogrentende beleggingen inferieure rendementen opleveren in vergelijking met beleggingen in aandelen. Fondsbeheerders kunnen op deze trage obligatiemarkt reageren door de portefeuille om te draaien. Dat leidt tot hogere omzetpercentages en extra fondskosten die uiteindelijk door u, de eindbelegger, worden betaald.

In tijden dat de economie gezond is, denken veel managers dat er een recessie nodig is om hoogrentende obligaties in verwarring te brengen. Beleggers moeten echter nog steeds rekening houden met andere risico’s, zoals de verzwakking van buitenlandse economieën, wisselkoersschommelingen en verschillende politieke risico’s.

Alternatieven voor hoogrentende obligaties

Schulden uit opkomende markten

Als u op zoek bent naar een aantal aanzienlijke rendementspremies, zijn binnenlandse rommelobligaties niet de enige troef in de financiële zee. Schuldbewijzen uit opkomende markten kunnen een gunstige aanvulling zijn op uw portefeuille. Deze effecten zijn doorgaans goedkoper dan hun Amerikaanse tegenhangers, deels omdat ze afzonderlijk veel kleinere binnenlandse markten hebben. Als groep vertegenwoordigen ze een aanzienlijk deel van de wereldwijde hoogrentende markten.

Converteerbare obligaties

Sommige fondsmanagers nemen graag converteerbare obligaties op van bedrijven waarvan de aandelenkoers zo sterk is gedaald dat de conversie-optie praktisch waardeloos is. Deze beleggingen staan ​​algemeen bekend als busted convertibles en worden met korting gekocht, aangezien de marktprijs van de gewone aandelen die aan de convertible zijn gekoppeld, sterk is gedaald.

Andere alternatieven

Veel fondsbeheerders krijgen de flexibiliteit om bepaalde andere activa op te nemen om hun beleggingen nog verder te diversifiëren. Gewone aandelen met een hoog dividendrendement en preferente aandelen zijn vergelijkbaar met hoogrentende obligaties omdat ze aanzienlijke inkomsten genereren. Bepaalde warrants hebben ook enkele van de speculatieve kenmerken van rommelobligaties. Een andere mogelijkheid zijn bankleningen met hefboomwerking. Dit zijn in wezen leningen met een hogere rentevoet om het hogere risico van de lener weer te geven.

Het komt neer op

Voor de gemiddelde belegger zijn beleggingsfondsen met een hoog rendement en ETF’s de beste manieren om in rommelobligaties te beleggen. Deze fondsen bieden een pool van schuldverplichtingen met een lage rating, en de diversificatie verkleint het risico van investeringen in financieel worstelende bedrijven.

Voordat u in hoogrentende obligaties of andere hoogrentende effecten belegt, dient u zich bewust te zijn van de risico’s. Nadat u uw onderzoek heeft gedaan, wilt u ze misschien aan uw portefeuille toevoegen als u denkt dat deze beleggingen bij uw situatie passen. Het potentieel om hogere inkomsten te genereren en de algehele volatiliteit van de portefeuille te verminderen, zijn beide goede redenen om hoogrentende beleggingen te overwegen.