25 juni 2021 1:06

Wie was verantwoordelijk voor de subprime-crisis?

Elke keer dat er iets ergs gebeurt, duurt het niet lang voordat mensen de schuld beginnen te geven. Het kan zo simpel zijn als een slechte transactie of een investering waarvan niemand dacht dat die zou bombarderen. Sommige bedrijven hebben gerekend op een product dat ze hebben gelanceerd dat nooit van de grond kwam, wat een enorme deuk in hun bedrijfsresultaten heeft gezet. Maar sommige gebeurtenissen hebben zo’n verwoestend effect dat ze uiteindelijk een effect hebben op de economie als geheel. Dat is wat er gebeurde met de markt voor subprime-hypotheken, die leidde tot de Grote Recessie. Maar wie geeft u de schuld?

Als het gaat om de subprime-hypotheekcrisis, was er geen enkele entiteit of persoon naar wie we met de vinger konden wijzen. In plaats daarvan was deze puinhoop de collectieve oprichting van ’s werelds centrale banken, huiseigenaren, geldschieters, kredietbeoordelaars, verzekeraars en investeerders. Lees verder om meer te weten te komen over elke individuele speler en welke rol ze hebben gespeeld tijdens de crisis.

Belangrijkste leerpunten

 • De subprime-hypotheekcrisis was de collectieve oprichting van ’s werelds centrale banken, huiseigenaren, geldschieters, kredietbeoordelaars, verzekeraars en investeerders. 
 • Kredietverstrekkers waren de grootste boosdoeners, die vrijelijk leningen verstrekten aan mensen die ze niet konden betalen vanwege vrijstromend kapitaal na de dotcom-zeepbel.
 • Leners die nooit hadden kunnen denken dat ze een huis zouden kunnen hebben, namen leningen aan waarvan ze wisten dat ze het zich nooit zouden kunnen veroorloven.
 • Investeringsbanken, ratingbureaus en hedgefondsen speelden ook een rol in de subprime-puinhoop.
 • Beleggers die hongerig waren naar hoge rendementen, kochten door hypotheek gedekte effecten tegen belachelijk lage premies, waardoor de vraag naar meer subprime-hypotheken werd aangewakkerd.

The Subprime Mess: An Overview

Voordat we kijken naar de belangrijkste spelers en componenten die hebben geleid tot de subprime-hypotheekcrisis, is het belangrijk om wat verder terug te gaan en de gebeurtenissen te bekijken die eraan hebben geleid.

Begin 2000 liep de economie het risico op een diepe recessie nadat de dotcom zeepbel barstte. Voordat de zeepbel barstte, stegen de waarderingen van technologiebedrijven dramatisch, net als de investeringen in de industrie. Ondergeschikte bedrijven en startups die nog geen inkomsten genereerden, kregen geld van durfkapitalisten en honderden bedrijven gingen naar de beurs. Deze situatie werd nog verergerd door de terroristische aanslagen van 11 september in 2001. Centrale banken over de hele wereld probeerden als reactie hierop de economie te stimuleren. Ze creëerden hoofdstad liquiditeit door middel van een verlaging van de rentetarieven.5 Op hun beurt streefden beleggers naar een hoger rendement door risicovollere beleggingen.

Voer de subprime-hypotheek in. Kredietverstrekkers namen ook grotere risico’s door subprime-hypotheekleningen goed te keurenaan leners met een slechte kredietwaardigheid, geen activa en – soms – geen inkomen. Deze hypotheken werden door kredietverstrekkers herverpakt in door hypotheek gedekte effecten (MBS) en verkocht aan beleggers die regelmatig inkomensbetalingen ontvingen, net als couponbetalingen van obligaties. Maar de vraag van de consument dreef de huizenbubbel in de zomer van 2005 naar ongekende hoogten, die de volgende zomer uiteindelijk instortte.

De grote recessie

De subprime-hypotheekcrisis deed niet alleen huiseigenaren pijn, het had ook een golfeffect op de wereldeconomie, wat leidde tot de Grote Recessie die duurde tussen 2007 en 2009. Dit was de ergste periode van economische neergang sinds de Grote Depressie.

Nadat de huizenbubbel barstte, bleven veel huiseigenaren steken met hypotheekbetalingen die ze gewoon niet konden betalen. Hun enige toevlucht was om in gebreke te blijven. Dit leidde tot de afbraak van de mortgage-backed security markt, welke blokken van de effecten die worden gedekt door deze hypotheken, verkocht aan beleggers die hongerig zijn naar grote rendementen waren. Beleggers verloren geld, net als banken, waarbij velen wankelden op de rand van faillissement.

Huiseigenaren die in gebreke bleven, belandden in executieverkoop. En de neergang sloeg over in andere delen van de economie – een daling van de werkgelegenheid, een grotere daling van de economische groei en ook van de consumentenbestedingen. De Amerikaanse regering keurde een stimuleringspakket goed om de economie te ondersteunen door de banksector te redden. Maar wie was de schuldige? Laten we eens kijken naar de belangrijkste spelers.

De grootste boosdoener: de geldschieters

De meeste schuld ligt bij de hypotheekverstrekkers of de kredietverstrekkers. Dat komt omdat ze verantwoordelijk waren voor het creëren van deze problemen. Hetwaren tenslotte degenen die leningen verstrekten aan mensen met een slechte kredietwaardigheid en een hoog risico op wanbetaling. Hier is waarom dat is gebeurd.

Toen de centrale banken de markten overspoelden met kapitaalliquiditeit, verlaagde dit niet alleen de rentetarieven, maar drukte het ook in grote lijnen de risicopremies omdat beleggers op zoek gingen naar riskantere kansen om hun beleggingsrendement te verhogen. Tegelijkertijd beschikten kredietverstrekkers over voldoende kapitaal om uit te lenen en, net als investeerders, een grotere bereidheid om extra risico te nemen om hun eigen beleggingsrendement te verhogen.

Ter verdediging van de kredietverstrekkers nam de vraag naar hypotheken toe en stegen de huizenprijzen doordat de rente fors daalde. In die tijd zagen kredietverstrekkers waarschijnlijk subprime-hypotheken als een minder groot risico dan ze in werkelijkheid waren – de tarieven waren laag, de economie was gezond en mensen betaalden. Wie had kunnen voorspellen wat er werkelijk is gebeurd?Ondanks dat ze een belangrijke speler waren in de subprimecrisis, probeerden banken de grote vraag naar hypotheken te verzachten doordat de huizenprijzen stegen als gevolg van dalende rentetarieven.

Partner In Crime: huizenkopers

We moeten ook de huizenkopers noemen die verre van onschuldig waren in hun rol in de subprime-hypotheekcrisis. Velen van hen speelden een buitengewoon riskant spel door huizen te kopen die ze nauwelijks konden betalen. Deze aankopen konden zij doen met niet-traditionele hypotheken zoals 2/28 en aflossingsvrije hypotheken. Deze producten boden lage introductietarieven en minimale initiële kosten, zoals geen aanbetaling. Hun hoop lag op prijsstijging, waardoor zetegen lagere tarievenhadden kunnen herfinancieren en het eigen vermogen uit het huis hadden kunnen halen voor gebruik in een andere uitgave. In plaats van te blijven waarderen,barstte dehuizenbubbel, waardoor de prijzen in een neerwaartse spiraal terechtkwamen.

Toen hun hypotheken werden gereset, konden veel huiseigenaren hun hypotheken niet herfinancieren tegen lagere rentetarieven, omdat er geen eigen vermogen werd gecreëerd met de daling van de huizenprijzen. Ze werden daarom gedwongen hun hypotheken te resetten tegen hogere tarieven die ze niet konden betalen, en velen van hen bleven in gebreke. Het aantal executieverkopen bleef toenemen in 2006 en 2007.

In hun uitbundigheid om meer subprime-leners aan de haak te slaan, hebben sommige kredietverstrekkers of hypotheekmakelaars misschien de indruk gewekt dat er geen risico was voor deze hypotheken en dat de kosten niet zo hoog waren. Maar uiteindelijk namen veel leners gewoon hypotheken aan die ze zich niet konden veroorloven. Als ze niet zo’n agressieve aankoop hadden gedaan en een minder risicovolle hypotheek hadden aangenomen, waren de algehele effecten misschien beheersbaar geweest.

Door de situatie te verergeren, leden kredietverstrekkers en investeerders die hun geld in effecten staken die werden gedekt door deze in gebreke blijvende hypotheken, er uiteindelijk onder. Kredietverstrekkers verloren geld op in gebreke gebleven hypotheken, omdat ze steeds meer eigendommen achterlieten die minder waard waren dan het oorspronkelijk geleende bedrag. In veel gevallen waren de verliezen groot genoeg om tot een faillissement te leiden.

Investeringsbanken verslechteren de situatie

Het toegenomen gebruik van de secundaire hypotheekmarkt door kredietverstrekkers, opgeteld bij het aantal subprime-kredietverstrekkers, zou kunnen ontstaan. In plaats van de oorspronkelijke hypotheken in hun boeken te houden, konden kredietverstrekkers dehypotheken eenvoudigweg verkopenop de secundaire markt en de oorspronkelijke vergoedingen innen. Hierdoor kwam er meer kapitaal vrij voor nog meer kredietverlening, waardoor de liquiditeit nog verder toenam, en de sneeuwbal begon zich op te bouwen.

Een groot deel van de vraag naar deze hypotheken kwam van het creëren van activa die hypotheken samenvoegen tot een zekerheid, zoals een collateralized debt verplichting (CDO). In dit proces kochten investeringsbanken de hypotheken van kredietverstrekkers en securitiseerden ze in obligaties, die via CDO’s aan investeerders werden verkocht.

Ratingbureaus: mogelijke belangenconflicten

Er is veel kritiek geuit op de ratingbureaus en verzekeraars van de CDO’s en andere door hypotheek gedekte effecten die subprime-leningen in hun hypotheekpools hebben opgenomen. Sommigen beweren dat de ratingbureaus de hoge wanbetalingspercentages voor subprime-leners hadden moeten voorzien, en dat ze deze CDO’s veel lagere ratings hadden moeten geven dan de AAA-rating die aan de tranches van hogere kwaliteit wordt gegeven. Als de ratings nauwkeuriger waren geweest, zouden minder beleggers deze effecten hebben gekocht en waren de verliezen misschien niet zo erg geweest.

Bovendien hebben sommigen gewezen op het belangenconflict  van ratingbureaus die vergoedingen ontvangen van de maker van een effect en op hun vermogen om een ​​onbevooroordeelde risicobeoordeling te geven. Het argument is dat ratingbureaus werden verleid om betere ratings te geven om servicevergoedingen te blijven ontvangen, of dat ze het risico liepen dat de underwriter naar een ander bureau zou gaan.

Ongeacht de kritiek op de relatie tussen underwriters en ratingbureaus, is het een feit dat ze gewoon obligaties op de markt brachten op basis van de marktvraag.

Brandstof voor het vuur: gedrag van beleggers

Net zoals de huiseigenaren verantwoordelijk zijn voor het mislopen van hun aankopen, zo moet ook een groot deel van de schuld worden gelegd bij degenen die in CDO’s hebben geïnvesteerd. Beleggers waren degenen die bereid waren deze CDO’s te kopen tegen belachelijk lage premies in plaats van  staatsobligaties. Deze verleidelijk lage tarieven hebben uiteindelijk geleid tot zo’n enorme vraag naar subprime-leningen.

Het is uiteindelijk aan de individuele investeerders om hun investeringen zorgvuldig te onderzoeken en passende verwachtingen te wekken. Beleggers faalden hierin door de AAA CDO-ratings tegen nominale waarde te nemen.

Vergeet de hedgefondsen niet

Een andere partij die aan de puinhoop werd toegevoegd, was de hedgefondssector. Het verergerde het probleem niet alleen door de rentetarieven te verlagen, maar ook door de marktvolatiliteit aan te wakkeren, wat tot verliezen voor beleggers leidde. Ook de mislukkingen van enkele vermogensbeheerders droegen bij aan het probleem.

Ter illustratie: er is een hedgefondsstrategie die het best kan worden omschreven als kredietarbitrage. Het betreft het kopen van subprime-obligaties op krediet en het afdekken van de posities met credit default swaps. Dit versterkte de vraag naar CDO’s. Door hefboomwerking te gebruiken, zou een fonds veel meer CDO’s en obligaties kunnen kopen dan met alleen bestaand kapitaal, waardoor de subprime-rentetarieven lager worden en het probleem verder wordt aangewakkerd. Bovendien, omdat er sprake was van leverage, vormde dit de weg voor een piek in de volatiliteit, en dat is precies wat er gebeurde zodra beleggers zich de echte, mindere kwaliteit van subprime CDO’s realiseerden.

Omdat hedgefondsen een aanzienlijk deel van de hefboomwerking gebruiken, werden de verliezen groter en margestortingen.

Het komt neer op

Er was misschien een mix van factoren en deelnemers die de subprime-puinhoop veroorzaakten, maar het waren uiteindelijk menselijk gedrag en hebzucht die de vraag, het aanbod en de honger van investeerders naar dit soort leningen stimuleerden. Achteraf is altijd 20/20, en het is nu duidelijk dat er bij velen een gebrek aan wijsheid was. Er zijn echter talloze voorbeelden van markten waarin wijsheid ontbreekt. Het lijkt een feit te zijn dat investeerders de huidige omstandigheden altijd te ver in de toekomst zullen extrapoleren.