24 juni 2021 6:37

Actief versus passief ETF-beleggen

Traditionele exchange-traded funds (ETF’s) zijn beschikbaar in honderden varianten en volgen bijna elke index die u maar kunt bedenken. ETF’s bieden alle voordelen van indexfondsen, waaronder een lage omzet, lage kosten en brede diversificatie, plus hun kostenratio’s zijn aanzienlijk lager.

Hoewel passief beleggen een populaire strategie is onder ETF-beleggers, is het niet de enige strategie. Hier onderzoeken en vergelijken we ETF-beleggingsstrategieën om aanvullend inzicht te geven in hoe beleggers deze innovatieve instrumenten gebruiken.

Belangrijkste leerpunten

  • ETF’s zijn het afgelopen decennium enorm in populariteit gestegen, waardoor beleggers tegen lage kosten toegang hebben tot gediversifieerde posities in verschillende indices, sectoren en activaklassen.
  • Passieve ETF’s volgen doorgaans buy-and-hold-indexeringsstrategieën die een bepaalde benchmark volgen.
  • Actieve ETF’s gebruiken een van de verschillende beleggingsstrategieën om beter te presteren dan een benchmark. Het passief aanhouden van een actieve ETF zorgt inderdaad voor actief beheer.
  • Passieve ETF’s zijn doorgaans goedkoper en transparanter dan actieve ETF’s, maar bieden ook geen ruimte voor alfa.

Passief beleggen

ETF’s werden oorspronkelijk gebouwd om de beleggers te voorzien van een enkele zekerheid dat een index en terwijl de handel zou volgen intraday. Intraday-handel stelt beleggers in staat om in wezen alle effecten die een hele markt vormen (zoals de S&P 500 of de Nasdaq) met een enkele transactie te kopen en verkopen. ETF’s bieden daardoor de flexibiliteit om op elk moment van de dag in of uit een positie te komen, in tegenstelling tot onderlinge fondsen, die slechts één keer per dag handelen.

Hoewel de intraday-handelsmogelijkheid zeker een zegen is voor actieve aldus Morningstar. ETF’s bieden een gemakkelijke en goedkope manier om indexering of passief beheer te implementeren.

Actief handelen

Ondanks het trackrecord van indexering, nemen veel beleggers geen genoegen met zogenaamd gemiddeld rendement. Hoewel ze weten dat een minderheid van actief beheerde fondsen de markt verslaat, zijn ze toch bereid om het te proberen. ETF’s bieden de perfecte tool.

Door intraday-handel toe te staan, geven ETF’s deze handelaren de mogelijkheid om de richting van de markt te volgen en dienovereenkomstig te handelen. Hoewel ze nog steeds in een index handelen als een passieve belegger, kunnen deze actieve handelaren profiteren van kortetermijnbewegingen. Als de S&P 500 omhoog racet wanneer de markten opengaan, kunnen actieve handelaren de winst onmiddellijk vastleggen.

En dus kunnen alle actieve handelsstrategieën die kunnen worden gebruikt met traditionele aandelen ook worden gebruikt met ETF’s, zoals  markttiming, sectorrotatie, short selling en kopen op marge.

Actief beheerde ETF’s

Hoewel ETF ’s zijn gestructureerd om een ​​index te volgen, kunnen ze net zo goed worden ontworpen om de topkeuzes van een populaire beleggingsbeheerder te volgen, een bestaand beleggingsfonds te weerspiegelen of een bepaald beleggingsdoel na te streven. Afgezien van hoe ze worden verhandeld, kunnen deze ETF’s beleggers / handelaren een investering bieden die erop gericht is een bovengemiddeld rendement te behalen. 

Actief beheerde ETF ’s kunnen ook ten goede komen aan beleggers in beleggingsfondsen en fondsbeheerders. Als een ETF is ontworpen om een ​​bepaald beleggingsfonds te weerspiegelen, zal de intraday-handelscapaciteit frequente handelaren aanmoedigen om de ETF te gebruiken in plaats van het fonds, wat de cashflow in en uit het beleggingsfonds zal verminderen, waardoor de portefeuille gemakkelijker te beheren wordt en meer kosteneffectief, waardoor de waarde van het beleggingsfonds voor zijn beleggers wordt vergroot.

Transparantie en arbitrage

Actief beheerde ETF’s zijn niet zo algemeen verkrijgbaar omdat er een technische uitdaging is om ze te creëren. De belangrijkste problemen waarmee geldbeheerders worden geconfronteerd, houden allemaal een handelscomplicatie in, meer specifiek een complicatie in de rol van arbitrage voor ETF’s. Omdat ETF’s op een beurs worden verhandeld, bestaat de kans dat er prijsverschillen ontstaan ​​tussen de handelsprijs van de ETF-aandelen en de handelsprijs van de onderliggende effecten. Dit schept de mogelijkheid voor arbitrage.

Als een ETF wordt verhandeld tegen een waarde die lager is dan de waarde van de onderliggende aandelen, kunnen beleggers profiteren van die korting door aandelen van de ETF te kopen en deze vervolgens te verzilveren voor uitkeringen in natura van aandelen van de onderliggende aandelen. Als de ETF wordt verhandeld tegen een premie ten opzichte van de waarde van de onderliggende aandelen, kunnen beleggers short gaan op de ETF en aandelen kopen op de open markt om de positie te dekken.

Bij index-ETF’s houdt arbitrage de prijs van de ETF dicht bij de waarde van de onderliggende aandelen. Dit werkt omdat iedereen de holdings in een bepaalde index kent. De index-ETF heeft niets te vrezen door hun belangen openbaar te maken, en prijspariteit dient ieders belang.

De situatie zou een beetje anders zijn voor een actief beheerde ETF, wiens geldbeheerder zou worden betaald voor aandelenselectie. Idealiter zijn die selecties bedoeld om beleggers te helpen beter te presteren dan de referentie-index van hun ETF.

Als de ETF zijn posities vaak genoeg bekendmaakt zodat arbitrage zou kunnen plaatsvinden, zou er geen reden zijn om de ETF te kopen – slimme beleggers zouden de fondsbeheerder gewoon al het onderzoek laten doen en vervolgens wachten op de bekendmaking van hun beste ideeën. De beleggers zouden dan de onderliggende effecten kopen en de beheerskosten van het fonds vermijden. Daarom biedt een dergelijk scenario geen stimulans voor geldbeheerders om actief beheerde ETF’s te creëren.

In Duitsland ontwikkelde de eenheid DWS Investments van Deutsche Bank actief beheerde ETF’s die hun posities dagelijks met een vertraging van twee dagen bekendmaken aan institutionele beleggers. Maar de informatie wordt pas gedeeld met het grote publiek als deze een maand oud is. Deze regeling geeft institutionele handelaren de mogelijkheid om het fonds te arbitreren, maar biedt verouderde informatie aan het grote publiek.

In de Verenigde Staten zijn actieve ETF’s goedgekeurd, maar ze moeten transparant zijn over hun dagelijkse bezit. De Securities & Exchange Commission (SEC) weigerde in 2015 niet-transparante actieve ETF’s, maar evalueert momenteel verschillende periodiek openbaar gemaakte actieve ETF-modellen. De SEC heeft ook toestemming gegeven voor het openen van aandelenhandel zonder prijsvermeldingen op volatiele dagen met betrekking tot ETF’s om de recorddaling in de loop van de dag te voorkomen die plaatsvond in augustus 2015, toen de prijzen van ETF’s daalden omdat de handel in effecten stopte terwijl de ETF-handel doorging. 

Het komt neer op

Actief en passief beheer zijn zowel legitieme als veelgebruikte beleggingsstrategieën onder ETF-beleggers. Hoewel actief beheerde ETF’s die worden beheerd door professionele geldbeheerders nog steeds schaars zijn, kunt u er zeker van zijn dat innovatieve geldbeheerders hard werken om de uitdagingen te overwinnen om dit product wereldwijd beschikbaar te maken.